Fundacja Wspierania Zdrowia

Organizacja pozarządowa skupia się na jest działalności promującej i wspierająca zdrowie oraz aktywność fizyczną. Fundacja prowadzi kampanie społeczne promujące zdrowy styl życia, prowadzi działania badawcze i ewaluacyjne związane z tematyką uzależnień, wspiera działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w aglomeracjach miejskich oraz prowadzi kursy i spotkania związane z rozpowszechnianiem wiedzy z zakresu ochrony zdrowia i życia.

Projekty

Zobacz więcej

Kontakt