Project Description

Projekt profilaktyki zdrowia jamy ustnej u pacjentów z wadami wrodzonymi i zaburzeniami poznawczo-behawioralnymi.  Zakres projektu obejmował panele edukacyjno-dyskusyjne z pacjentami i ich opiekunami, ćwiczenia praktyczne i instruktażowe profilaktyki zdrowia jamy ustnej oraz ewaluację wewnętrzną projektu.