Project Description

Kierownik merytoryczny: dr n.med. spec. chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych Ewa Rzadkiewicz

Zwiększanie świadomości pacjentów z zakresu szczepień profilaktyki chorób sezonowych (grypa, borelioza odkleszczowa, etc.), chorób tropikalnych (dur brzuszny, cholera, etc.), szczepień zalecanych (Tężec, Błonica, etc.), szczepień obowiązkowych (WZW typ B, Gruźlica, etc.). Dla uczestników zostały przygotowane materiały drukowane – broszury edukacyjne i informacyjne, prowadzone były panele dyskusyjne. Działanie zostało poddane ewaluacji pod względem zmiany w zakresie wiedzy i postaw uczestników.  Zasięg projektu: lokalny.