Project Description

Projekt “Spójrz na to trzeźwo” realizowany przy współpracy z Fundacją Rozwoju Kinematografii. W sezonie letnim 2018 przed 16 pokazami filmowymi w trzech lokalizacjach w Warszawie i Poznaniu wyświetlono plansze edukacyjne na temat prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Plansze składały się m.in. ze statystyk dotyczących wypadków oraz hasła akcji “Spójrz na to trzeźwo”. Fundacja przygotowała również broszury informacyjne i plakaty informujące o akcji, które zostały umieszczone w wybranych punktach na terenie Warszawy i Poznania.