Project Description

Projekt Filmoterapia “Pod mocnym aniołem” realizowany przy współpracy z Fundacją Rozwoju Kinematografii i Stowarzyszeniem Inicjatywa “Razem” przy ul. Jazdów 3/17 w Warszawie. W ramach tego działania prowadzone są spotkania pomocowe i projekcje filmowe dla alkoholików i byłych alkoholików. Dla uczestników zostały przygotowane materiały drukowane – broszury edukacyjne i informacyjne dotyczące spotkań i wyświetlanych filmów.