Project Description

Projekt “Biały fartuch” – akcja informacyjno-edukacyjna mająca zmienić postrzeganie wizerunku lekarza przez dysfunkcyjnych młodocianych pacjentów. Zakres projektu obejmował cykl paneli dyskusyjno-informacyjnych z dziećmi i ich opiekunami oraz spotkania z przedstawicielami służby zdrowia. Czas trwania projektu: maj, czerwiec 2018. W ramach działania zostały przygotowana materiały edukacyjne – ulotki i broszury, które następnie zostały rozdystrybuowane wśród uczestników.